TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ DESKY Z POLYKARBONÁTU

Desky hladké, s jemnou strukturou a s hrubší strukturou.

Doporučujeme :

MARLON CSE® ORIGINAL – určeno především pro sektor HOBBY

Jde o vlnité nebo trapézové desky vyrobené z nerozbitného POLYKARBONÁTU se silným oboustranným 2UV filtrem.
Dodáváme desky značky Marlon CSE® 2UV (prémiový výrobce Brett Martin Ltd. – Velká Británie).

marlon cse čirá marlon cse bronz

MARLON CSE® ORIGINAL 2UV – vlnité nebo trapézové polykarbonátové desky v síle 0,8 mm s hrubší povrchovou krupičkou na vnitřní straně určenou pro rozptyl světla. Povrchová krupička láme světlo, takže desky nejsou úplně průhledné, ale průsvitné a vzniká pod nimi příjemný jemný chládek při zachování světelné propustnosti. Část paprsků díky svému lomu na krupičce zůstane v materiálu, takže deska se při nasvícení sluncem rozzáří. Obrovskou předností desek MARLON CSE® ORIGINAL 2UV je, že povrchová struktura je vyrobena mechanickou cestou, tj. vylisováním na vnitřní povrch desky. Desky tak nepřichází do kontaktu s žádnými agresívními chemikáliemi, které u konkurenčních produktů zajišťuji vznik podobných povrchových struktur. To garantuje jejich dlouhodobou životnost.

Druhy a použití
Desky MARLON CSE® ORIGINAL 2UV existují ve variantě Hobby, která se však dá použít i v určitých aplikacích profesionálního zastřešování. Verze Hobby se používá v privátním sektoru především jako nerozbitná zastřešení pergol, přístřešků. Jde o profily TR 76/16 (minitrapéz) a VL 94/38 (vlna kompatibilní s lehkou střešní krytinou Onduline). Deskami MARLON CSE® ORIGINAL 2UV je možné zastřešit i menší tribuny fotbalových stadionů, zastávky MHD, přístřešky na kola apod.

Mechanické vlastnosti
Polykarbonátové desky MARLON CSE® ORIGINAL 2UV vykazují perfektní mechanické vlastnosti, takže jsou odolné vůči krupobití i ostatním vlivům normálního počasí. Jsou vyrobeny z polykarbonátu, což je prakticky nerozbitný materiál. Z polykarbonátu se vyábí také čelní reflektory automobilů, kojenecké láhve, nerozbitné kryty strojů, okna letadel, ponorek, kosmických lodí. Desky Marlon CSE® 2UV mají teplotu použití stabilně do 100oC, nárazově krátkodobě až do 130oC.

Požární vlastnosti
Marlon CSE® ORIGINAL 2UV má podle ČSN 73 0863 – index šíření plamene i=0mm/min
Marlon CSE® ORIGINAL 2UV má podle ČSN 73 0865 – hořící ani nehořící neodkapává ani neodpadává
Marlon CSE® ORIGINAL 2UV má podle ČSN 73 0862 (od 2008 neplatí – pouze informativní) – hořlavost C1
Marlon CSE® ORIGINAL 2UV má podle ČSN EN 13501-1:2007 – třídu reakce na oheň – B, s1, d0
Veškeré dostupné zkušební protokoly a certifikáty naleznete v odkazu Certifikáty.

Odolnost vůči chemikáliím
Polykarbonát je termoplast. Jako každá umělá hmota může být citlivý na vliv mnoha chemikálií včetně běžných čistících prostředků. Polykarbonát v žádném případě nesmí přijít do kontaktu s organickými rozpouštědly nebo barvami. Bližší údaje o chemické odolnosti polykarbonátu Marlon CSE® 2UV naleznete v Technickém listu nebo kontaktujte svého prodejce.

Životnost desek Marlon CSE® 2UV
Desky mají oboustranný 2UV filtr, který chrání materiál desek proti škodlivému vlivu slunečního záření (UV záření způsobuje u většiny plastů rozpad jejich molekulárních vazeb – křehnutí). Desky Marlon CSE® 2UV nekřehnou, nežloutnou, ani nijak nestárnou rychlostí obvyklou pro ostatní běžné plasty. Trvanlivost polykarbonátových desek Marlon CSE® 2UV bývá ve střední Evropě obvykle cca 20 let, může však být i výrazně delší, ale i kratší. Velmi však záleží na vnějších vlivech v místě instalace jako jsou intenzita slunečního záření (ve velmi slunných oblastech je životnost desek poněkud kratší než-li v oblastech v malým průměrným množstvím slunečního svitu), místní povětrností podmínky (především rychlost větru), úroveň znečištění ovzduší z obou stran desek (exhalace z aut, spaloven, vliv zemědělských a průmyslových objektů, množství prachu ve vzduchu, všeobecná úroveň kyselosti dešťů v dané oblasti, apod.). Všechny tyto negativní vnější vlivy mohou životnost polykarbonátu zásadním způsobem zkrátit. Údaje o životnosti platí samozřejmě pouze za předpokladu, že desky jsou namontovány v souladu s montážním návodem.

Záruka
Polykarbonátové desky Marlon CSE® ORIGINAL 2UV mají smluvní prodlouženou záruku 10 let na nerozbitnost běžným krupobitím .
Polykarbonátové desky Marlon CSE® ORIGINAL 2UV mají smluvní prodlouženou záruku 10 let, že nedojde k poklesu světelné propustnosti o více než 6% proti původní hodnotě .