Střechy umíme vizualizovat, a díky tomu i poradit potřebné množství materiálu, případně i identifikovat možné problémy při realizaci.